Loading...

Citogjenetika

Citogjenetika

Është një metodë e rëndësishme diagnostike që përdoret në periudhat para lindjes (prenatale) dhe pas lindjes (postnatal) të sëmundjeve kromozomale citogjenike. Për diagnozën citogjenetike, analiza e kromozomit kryhet nga gjaku periferik, lëngu amniotik, të villusit korionik, materialin e abortit, materialin e biopsisë së lëkurës, palcën e eshtrave dhe indet e ngurta (gonada, indet e tumorit, etj.). Laboratori ynë citogjenetik, ku kryhen këto studime, shërben fushat e mëposhtme.

Analiza prenatale

 • Analiza kromozome nga lëngu amniotik
 • Analiza kromozome nga kultura e indeve korionike (CVS)
 • Analiza kromozome nga gjaku i kurrizit
 • Analiza e kromozomit nga materiali i shtatëzanisë
 • Anoploidi e shpejtë  (13,18,21,X,Y) paneli FISH
 • Anoploidi e shpejtë (13,18,21) paneli FISH
 • Karjotipi Molekular (Mikroarray)

Analiza postnatale

 • Analizë kromozome nga gjaku periferik
 • Analiza e kromozomeve nga indet, etj.
 • Analiza kromozome nga palca e eshtrave
 • Karjotipi Molekular (Mikroarray)
Kontakto nje Specialist