Loading...

Citogjenetika Molekulare

Citogjenetika Molekulare

Këto teknika përdoren për të treguar praninë e anomalive kromozomale submikroskopike (mikrodelesjon / mikroduplikasjon) në të cilën zgjidhja e metodave citogjenetike konvencionale nuk është e mjaftueshme.

Citogjenetika molekulare,  është produkt i kombinimit të citogjenetikës dhe biologjisë molekulare,  dhe rrit tretshmërinë dhe efektivitetin diagnostikues të analizës citogjenetike. Ai përfshin përdorimin e teknikave të ndryshme molekulare për të vizualizuar një ose më shumë rajone specifike të gjenomit. Metoda kryesore e citogjenetikës molekulare është fluoreshenca në hibridizim in situ (FISH), dhe kështu ndryshimet submikroskopike në një kromozom specifik mund të demonstrohen duke përdorur markues të ndryshme. Për më tepër, analizat Array-CGH dhe Microarray që tregojnë ndryshime të pabalancuara të numrit të kopjeve  në të gjitha kromozomet janë ndër metodat e përparuara Molekulare Citogjenetike.

Testet molekulare të citogjenetikës

 •  Anoploidi e shpejtë  (13,18,21,X,Y) paneli FISH
 • Anoploidi e shpejtë (13,18,21) paneli FISH
 • Karjotipi Molekular (Mikroarray)
 • Anoploidi e shpejtë (13,18,21,X,Y) paneli FISH
 • Anoploidi e shpejtë (13,18,21) paneli FISH
 • Mikrodelecioni analiza FISH
 • Subtelomerik analiza FISH
 • Marker specific analiza FISH
 • Malinjitë hematologjike analiza FISH
 • Analiz FISH ne tumoret solide
 • Sperm analiza FISH (13, 18, 21, X ve Y)
Kontakto nje Specialist