Loading...

Gjenetika Molekulare

Testi i mikrodelecionit Y

Testi i mikrodelecionit Y

Me testin e mikrodelecionit të kromozomit Y, tek çiftet në raste kur vërehet infertiliteti përmes kësaj analize vlersohet potenciali  riprodhues tek mashkulli, dhe...

Paneli i Rrezikut Kardiovaskular

Paneli i Rrezikut Kardiovaskular

Faktori V G1691A (Leiden) Mutacioni: Proteina e aktivizuar C (APC) inaktivizon faktorin Va dhe faktorin VIIIa në mekanizmin e koagulimit. Ky frenim nuk ndodh në prani të mutacionit të...


HLAB27

HLAB27

HLA (Human Leukocyte Antigen) B27 është një proteinë që gjendet në sipërfaqen e qelizave të bardha të gjakut. Kjo proteinë ndihmon qelizat e bardha të...

MLPA

MLPA

MLPA, Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplication, është një metodë multiplekse të PCR’së që  lejon zbulimin e "Kopjimeve Jonormale " në...


Mikrobiologjia Molekulare

Mikrobiologjia Molekulare

Mikrobiologjia është një fushë shumë e gjerë e shkencës që identifikon agjentët infektues që shkaktojnë sëmundje infektive dhe shqyrton marrëdhëniet...

Human Popilloma Virüs DNA Genotipi

Human Popilloma Virüs DNA Genotipi

Papillomaviruset janë viruse të vogla të ADN-së që janë anëtare të familjes Papovaviridae. Lloji i papillomavirusit që shkakton infeksione te njerëzit...


HCV RNA Real Time PCR

HCV RNA Real Time PCR

Virusi që shkakton hepatitin C është virusi i Hepatitit C (HCV), anëtar i familjes Flaviviridae. Materiali gjenetik i HCV, një virus i mbështjellë, përbëhet...

HCV Genotyping

HCV Genotyping

The virus that causes hepatitis C is the Hepatitis C virus (HCV), a member of the Flaviviridae family. The genetic material of HCV, an enveloped virus, consists of 9.6 strips of single-strand ribonucleic...


HBV DNA Real Time PCR

HBV DNA Real Time PCR

HBV është një virus me DNA dyfishtë me zarf 40-45nm, i cili i përket familjes Hepadnaviridae. Transkriptazenzima që shoqëron replikimin e gjenomit e bën replikimin...

Kontakto nje Specialist