Loading...

Konsultimi Gjenetik

Konsultimi Gjenetik

Këshillimi gjenetik synon të zvogëlojë incidencën e sëmundjeve gjenetike dhe të parandalojë përsëritjet. Përcaktimi i rreziqeve gjenetike, përcaktimi i rreziqeve të përsëritjes së sëmundjeve dhe planifikimi i diagnozave prenatale, mbi të gjitha, informimi i familjes për sëmundjen përbën objektivat kryesore të këshillimit gjenetik.

Cilat janë kushtet për këshillimin gjenetik?

  • Abortet e përsëritura
  • Lindjet me sëmundje gjenetike
  • Individët me një histori të kancerit familjar dhe sëmundjes kronike
  • Mosha e përparuar e nënës (mbi 35 vjet) e shtatzënisë
  • Gratë shtatzëna në rrezik të sëmundjes gjenetike, sipas rezultateve të testit të shqyrtimit
  • Çiftet me martesë Brenda familjes
  • Rastet e shtatzënisë në rrezik pas ekzaminimit Ultrasonografik
  • Çiftet që jetojnë në mjedisin në të cilin ndodhin sëmundje specifike specifike (sëmundjet në atë rajon janë intensive: ethe mesdhetare, etj.)
Kontakto nje Specialist