Loading...

Gjenetika Molekulare

HCV RNA Real Time PCR

Virusi që shkakton hepatitin C është virusi i Hepatitit C (HCV), anëtar i familjes Flaviviridae. Materiali gjenetik i HCV, një virus i mbështjellë, përbëhet nga acid ribonukleik single-strand (ARN) me gjatësi 9,6 kilobase. HCV ka gjashtë gjenotipe dhe më shumë se 100 nëntipe.

Epidemiologjia

Vlerësohet se rreth 180 milion njerëz (rreth 3% e popullsisë së botës) kanë infeksion të hepatitit C në të gjithë botën. Shumica e të infektuarve (70-90%) zhvillojnë infeksione kronike. Edhe pse infeksioni kronik mund të jetë asimptomatik, ai mund të shkakton cirrozë ose kancer të mëlçisë në 20-50% të pacientëve. Në varësi të terapive të administruara, trajtimi mund të jetë efektiv në 10-50% të individëve.

Mënyrat e Transmisionit

Rruga kryesore e transmetimit të HCV është kontakti me gjakun e njeriut. Format më të zakonshme të transmetimit për infeksionin HCV janë transfuzioni i gjakut pa kontrollim, ripërdorimi i pajisjeve mjekësore jo-sterilizuese dhe ndarja e gjilpërave midis përdoruesve të drogës. Transmetimi seksual dhe transmetimi nga nëna tek fëmija është gjithashtuështë I mundur, edhe pse është më pak i zakonshëm. Gjithashtu u zbulua se HCV mund të transmetohet gjatë dializës, kolonoskopisë ose operacionit. Deri më tani nuk është hasur që HCV të jetë e  kontaminuar gjatë aktiviteteve të jetës së përditshme (teshtitja, kollitja, përkëdhelja, ndarja e enëve të kuzhinës, etj.).

Diagnoza

Diagnostifikimi dhe monitorimi i infeksioneve të HCV; ImmunosorbentAssay i lidhur me enzimën (ELISA) bazuar kryesisht në zbulimin e antitrupave specifikë ndaj HCV në serumin njerëzor, Recombinantimmunoblotassay (RIBA) dhe AlaninAminotransferase (ALT) në serum, të cilat identifikojnë antitrupa që reagojnë me antigjene HCV bazuar në teknikat konvencionale Western ve dotblotting. Nga këto teknika, teknika ELISA mund të japë rezultate të rreme negative në fazën e hershme të infeksionit, pra ndërmjet rreth 7-8 javësh midis shfaqjes së infeksionit të HCV dhe zbulimit të antitrupave të pacientit. Recombinantimmunoblotassay (RIBA) e përdorur për të konfirmuar rezultatin ELISA nuk mund të administrohet në mënyrë rutinore sepse kërkon biopsi të mëlçisë. Zbulimi i nivelit të alanine aminotransferazës (ALT) nuk është mjaft i ndjeshëm dhe është i pamjaftueshëm vetëm për të përcaktuar ashpërsinë e sëmundjes.

Në rastet kur këto teknika janë të papërshtatshme, testet PCV të HCV-RNA në kohë reale, mund të përdoret një metodë provë më specifike dhe / ose më e ndjeshme, me kosto efektive, praktike, në të cilën përcaktohet dhe kuantifikohet prania dhe përcaktimi i sasisë së serumit HCV.

Kontakto nje Specialist